Krull&co

Krull&Co er et en-mandsfirma og består af firmaets stifter og ejer Per Krull foruden af en række tilknyttede konsulenter, trænere, forskere og oplægsholdere.

Per Krull har siden 2001 arbejdet med forretningsudvikling og som konsulentchef med iværksætteri, innovation og ledertræning.

Per Krulls specialistområder er: forretningsudvikling, procesledelse, facilitering, ledelse, uddannelse, socialt iværksætteri og social innovation.

Per Krull har en særlig næse for at opfange signaler og bevægelser mellem mennesker og 16+ års erfaring med facilitering, udvikling, ledertræning og forandringsledelse. Han er også trænet i at kunne identificere de rette indsatsområder i leder- og organisations- og forretningsudvikling.

Per Krull var i 2014 fast debattør i DR på P1 debat i Søndagsfrokosten og hans referenceliste som konsulent tæller over 100 virksomheder og organisationer.

Ydelser

Per designer, planlægger og gennemfører lederkurser og træningsforløb for grupper af ledere og medarbejdere.

Per har siden 2001 bl.a stået for Innovative Ledere i samarbejde med Væksthus for ledelse, Kursus i erhvervsinnovation under Videnskabsministeriet, 7- måneders kursus i innovation og ledelse for 80 unge akademikere ansat i erhvervsvirksomheder og været ansvarlig for udvikling og opstart at den 2-årige diplomuddannelse Music Management under Det Jyske Musikkonservatorium.

Per har stået for fem-dages kurset Kursus i procesledelse igennem en årrække med over 100 deltagere i alt. Kurset er gennemført sammen med bl.a. skuespiller og formidler Mia Hesselberg-Thomsen

Organisations- og forretningsudvikling

Krull&co opererer i kortere eller længere perioder med udvikling af organisationer.

Vi styrker, udvikler og implementerer rammer og form (struktur), værdier, normer, sprog, symboler, motivation og ledelse (=kultur) og/eller arbejde med implementering af mere effektive kommunikationsgange, handlemønstre, beslutningsgange eller håndtering af kompleksitet, konflikter og uhensigtsmæssig magtudøvelse (=processer).

Krull&co’s arbejde med organisationsudvikling og ledelse fører ofte til egentlig styrkelse af den enkelte organisations forretning og evne til mere bredt at skabe værdi for interessenterne.

Procesledelse og facilitering

Per faciliterer mange typer af udviklings-  og forandringsprocesser i en bred vifte af organisationer og brancher med det formål at skabe en ny og forbedret situation for kunden.

Her er nogle eksempler fra perioden 2003-10:

  • Kursus i Procesledelse for Erik Møller Arkitekter. Ansvarlig for samlet program, facilitering og evaluering, 2010.
  • IDEkompasset.dk til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  Ekstern konsulent for COWI i udviklingen og den skabende proces af det web-baserede, 2009
  • Corporate Entrepreneurship Education. Ansvarlig for udvikling af uddannelsen i samarbejde med Aarhus School of Business og The International Danish Entrepreneurship Academy (IDEA), 2006

Andre eksempler:

Procesfacilitering og workshopledelse for: Microsoft i Vedbæk (talentprogram for 12 ledere), NCC (Property Development; 20 ledere), DR og Muskelsvindfonden (konceptudvikling på Cirkus Summarum), Kommunernes Landsforening og Væksthus for ledelse, Ugebrevet Mandag Morgen (workshopfacilitering), Kalundborg Gymnasium (80 lærere), Det Danske Internationale Iværksætterakademi, Overborgmester i Kbh Ritt Bjerregaard, Dansk Sygeplejeråd, Århus Teater (visionsproces for Marketing), Det jyske Musikkonservatorium, Trygdeetaten i Kristiansand, Datagraf i Auning, Högskolen i Harstad, Horsens Business School og Synøve Finden i Oslo..

Per Krull

+45 23 30 07 15
info@perkrull.dk

&co

Morten Kisendal
Clarissa Corneliussen
Louise Klinge
Danielle Grandeville
Mette Lohse
Rikke Bendsen
Kate Kjølby

Kunder

Per Krull har løst opgaver for nedenstående organisationer. Opgaverne har bestået i organisationsudvikling, ledertræning, foredrag, rådgivning, workshopledelse, censorjobs og artikelskrivning.

A
Arkiteksskolen i Århus

B
Bascon
Billundskolen i Billund
Brøndby tandpleje
Boost,HBG
BTS, Job&Miljø

C
CBS, Ha(fil)
Center for socialøkonomi
CIID
Sommer Summarum, DR
COWI
CSR.dk

D
Dandy
Danmarks Radios Bigband
Danmarks Statistik
Dansk Sygeplejeråd
Dansic, konference
Datagraf
Den sociale højskole
Develop Prise Finals, Dansk Industri
Designskolen i Kolding
Designskolen i Kolding, Design2innovate
DR, P1, debattør

E
Erhvervsinnovatørordningen
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Erik Møller Arkitekter
Erritsø Fællesskole
Experimentarium i Hellerup

F
Falck Securitas
Favrskov Kommune

H
Hadsten Højskole
Handelshøjskolecenteret i Slagelse og Nykøbing F
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Horsens Handelsskole
HR-chefer, 40 i DK
Högskolan i Agder
Högskolan i Harstad

I
Idea, SYD
Ignite
IETM
Innovationsplatformen NYX
Iværk&Vækst , Paneldebat

K
Kaospiloterne
Kalundborg Gymnasium
KEA, Design og Business
K-forum
Kirstinebjerg Skole ved Fredericia
Københavns Jobcenter
Københavns Kommune, Task Force for inklusion
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,Tryghedsteam
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Sundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed

L
Lund Universitet, Sverige

M
Mandag Morgen
Massive Change Network
Middelfart kommune
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Musikskolelederne på Fyn

N
Niels Brock
Norsk Landbruksforvaltning
Nyborg Jobcenter

R
Region Sjælland, KP 2020
Retro Academy, Retro Café

S
Samværk, Festival
Sernoc, nordisk forskernetnærk
Sdr. Omme Skole

T
Trekantområdet Danmark
Trygdeetaten, Christianssand

U
Udenrigsministeriet, Eksportrådet

V
Vesterbro Bykirke
Vestre Skole i Grindsted
VIA University Collage, Herning
VIA, TEKO, Herning
Vinterskole: Seminarrække om funktionelle ingredienser til fødevarer

W
Workshopscenen, Inkubator

Å
Århus Kommune, Erhvervsafdelingen
Århus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet
Århus Musikkonservatorium
Århus Teater
Århus Universitet, Aarhus Entrepreneurship Center