Cases

Århus kommune, strategi

Strategiforløb med ledelsesgruppen I Center for Byudvikling og Mobilitet, Århus Kommune (2016).

Arbejdet med ledelsesgruppene indbefattede en Whole Brain teamanalyse (test), teambuilding, identifiaktion af principper for teamarbejdet, udarbejdelse af ny grundfortælling og fem kernebudskaber. Herudover udarbejdedes en ny målsætning og forretningsplan for centret.

Aarhus Kommune