• Læreren som facilitator – nye muligheder og perspektiver

    Har du styr på din klasse? Få bud på, hvordan og i hvilke situationer, facilitering af lærings og udviklingsprocesser giver mening som alternativ til egentlig tavleundervisning...

  • Designtænkning i organisationer

    (Video) Designtænkning kan bruges til at skabe innovation i organisationer hvis de rette ambitioner er på plads. Metoden inddrager og engagerer alle centrale interessenter...

  • Spiralprojektet

    Experimentarium og Egmont Fonden står bag et 5 årigt skoleudviklingsproject, der med sine resultater har målet at hjælpe elever I læringsvanskeligheder på folkeskolens mellemtrin...